content=" "

Трилоги төхөөрөмжийн тухай

HAL БА RAR АЖИЛБАР

A.M.I. AUSTRIA. ТРИЛОГИ -ШАМБАРАМ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ

Орчин үед дэлхий дахинд өвчтөнд бага гэмтэл үүсгэх, аюулгүй, шаналгаагүй, эдгэрэлт нь хурдан үр дүнтэй байх мэс заслын шинэ аргачлалыг дэмжиж байгаа бөгөөд шамбарамын эмчилгээнд шинээр нэвтэрсэн хамгийн сүүлийн үеийн үр дүнтэй арга бол HAL&RAR Трилоги эмчилгээ юм. Энэ аргачлалаар шамбарамыг цусаар тэжээгч бүх судсыг илрүүлэн олж боох, мөн унжсан салстыг сойх эмчилгээг бага хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Эмчилгээний үеийн өвдөлт бага, эдгэрэлт хурдан тул өвчтөн энгийн амьдралдаа богино хугацаанд (1-3 хоног) эргэн орох боломжтой зэрэг олон давуу талуудтай юм.

КАТАЛОГ ТАТАХ