Харилцах утас: +(976) 7013-1248
Имэйл: info@nugan.mn 

Түргэвчилсэн оношлуур

Эрүүл мэндийн яамны сорилын шинжилгээгээр баталгаажсан
түргэвчилсэн оношлуурууд

ХЕПАТИТ С ВИРУСЫН ОНОШЛУУР
Элэгний С вирусын нэг удаагийн түргэвчилсэн оношлуур нь Гепатит С вирусын халдвартай хүмүүсийг эрт хугацаанд илрүүлэх, эмчилгээ дууссаны дараа хянах зориулалттай.
Төрөл: Кассет
Хадгалах температур: 20-30 ̊С
Бүхэл цус: 3 дусал /80-100µл/

ХЕПАТИТ В ВИРУСЫН ОНОШЛУУР
Энэхүү тест нь Элэгний В вирусын халдварыг цусанд илрүүлдэг нэг удаагийн түргэвчилсэн оношлуур юм. Уг тестээр В вирусын халдвартай хүмүүсийг хянах, илрүүлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
Төрөл: Кассет
Хадгалах температур: 20-30 ̊С
Бүхэл цус: 3 дусал /80-100µл/

ТЭМБҮҮГИЙН ОНОШЛУУР
Энэхүү тест нь тэмбүүгийн халдварыг цусанд илрүүлдэг нэг удаагийн түргэвчилсэн оношлуур юм. Энэхүү тестээр тэмбүүгийн халдвартай эсэхийг илрүүлэх, зорилгоор хэрэглэнэ.
Төрөл: Кассет
Хадгалах температур: 20-30 ̊С
Бүхэл цус: 3 дусал /80-100µл/

ДОХ -ЫН ОНОШЛУУР
Энэхүү ДОХ-ын тестийг ХДХВ – ийн халдвартай хүмүүсийг хянах, илрүүлэх, мөн цусны доноруудын цусыг ХДХВ – ийн халдвартай эсэхийг илрүүлэх зорилгоор хэрэглэдэг.
Төрөл: Кассет
Хадгалах температур: 20-30 ̊С
Бүхэл цус: 3 дусал /80-100µл/

ХЕЛИКОБАКТЕРИЙН ОНОШЛУУР
Бүхэл цусан дахь Хеликобактерийн илрүүлэг, шинжилгээнд ашиглана.
Төрөл: Кассет
Хадгалах температур: 20-30 ̊С
Бүхэл цус: 3 дусал /80-100µл/