• 23C.png
 • 800D-centrifuge.jpg
 • 201504021837459381.png
 • AR-325.png
 • AR-380.png
 • AR-9000D.png
 • AR-G70.png
 • Autoclave.jpg
 • Automax.jpg
 • Bio.jpg
 • Catalca.png
 • Coagulation.jpg
 • Dental-X-Ray3.png
 • Doppler.png
 • DU-8000.jpg
 • EUS-P5.png
 • Hematology_Swissavans_2014-1.png
 • Inf.jpg
 • Katalca.jpg
 • Light.jpg
Нийтлэгдсэн 2015 оны 4 сарын 14, Мягмар гариг Бичсэн Admin

 

ЖИН ӨНДӨР ХЭМЖИГЧ (Электрон) 


Техник үзүүлэлт                                                    

 • Биеийн өндөр, жин хэмжигч / /
 • Техник үзүүлэлт
 • Дээд хэмжээ: 200 кг
 • Доод хэмжээ: 100гр
 • Дэлгэц: LCD
 • Хүчдэл: Тогтмол ба хувьсах /AC,DC/
 • Өндөр хэмжигч: 800 – 2100 мм
 • Хэмжээсийн хуваарь: 5мм
 • Стандарт нэмэлт хэрэгсэл
 • Тэжээлийн залгуур
 • Хэрэглэгчийн зааварчилгаа

НЯРАЙН ЖИН ХЭМЖИГЧ / Электрон/

 • Техник үзүүлэлт
 • Дээд хэмжээ: 20 кг
 • Доод хэмжээ: 200гр
 • Дэлгэц: Дижитал LCD
 • Тэжээл: 9V батерей
 • Өндөр хэмжигч: 0-56 см / 0-22”
 • Хэмжээсийн хуваарь: 1мм /    1/16”
 • Стандарт нэмэлт хэрэгсэл
 • 9V батерей
 • Хэрэглэгчийн зааварчилгаа