• 23C.png
 • 800D-centrifuge.jpg
 • 201504021837459381.png
 • AR-325.png
 • AR-380.png
 • AR-9000D.png
 • AR-G70.png
 • Autoclave.jpg
 • Automax.jpg
 • Bio.jpg
 • Catalca.png
 • Coagulation.jpg
 • Dental-X-Ray3.png
 • Doppler.png
 • DU-8000.jpg
 • EUS-P5.png
 • Hematology_Swissavans_2014-1.png
 • Inf.jpg
 • Katalca.jpg
 • Light.jpg
Нийтлэгдсэн 2016 оны 3 сарын 21, Даваа гариг Бичсэн Admin

МИКРОТОМ (Гистологи)

Техник үзүүлэлт:
Зүсэлт хийх зузаан: 0-60 µm
Тохиргоо:
 • 0.5 µm интервалаар 0-2 µm
 • 1 µm интервалаар 2-10 µm
 • 2 µm интервалаар 10-20 µm
 • 5 µm интервалаар 20-60 µm
Босоо чиглэлд зүсэлт хийх: 60мм
Нарийвчлал: ±5%
Эдийн чиглэл: X-Y тэнхлэгийн дагуу 8°, 360° эргэх боломжтой
Хэсгийн дээд хэмжээ: 50 х 45мм
Төхөөрөмжийн хэмжээ: 300 мм х 570мм х 270мм (бохирын тосгуур орсон)
Жин: 30кг