Бичсэн Admin

НЭГ УДААГИЙН ТҮРГЭВЧИЛСЭН ОНОШЛУУРУУД

ГЕПАТИТ С -ВИРУСЫН ТЕСТ
Энэхүү тест нь элэгний С вирусын халдварыг цусанд илрүүлдэг  түргэвчилсэн,  нэг удаагийн оношлуур юм.
Элэгний С вирусын халдвартай хүмүүсийг хянах, илрүүлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
Хадгалах температур: 20-30 ̊С
Дээж: 3 дусал /80-100µл/

ГЕПАТИТ В -ВИРУСЫН ТЕСТ
Энахүү тест нь элэгний В вирусын халдварыг цусанд илрүүлдэг түргэвчилсэн,  нэг удаагийн оношлуур юм.


Уг тестийг В вирусын  халдвартай хүмүүсийг хянах, илрүүлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
Хадгалах температур: 20-30 ̊С
Дээж: 3 дусал /80-100µл/

ДОХ-ЫН ТЕСТ
Энэхүү тест нь ХДХВ – ийн халдварыг цусанд илрүүлдэг нэг удаагийн түргэвчилсэн оношлуур юм.
ДОХ-ын тестийг ХДХВ – ийн халдвартай хүмүүсийг хянах, илрүүлэх, цусны доноруудын цусыг ХДХВ – ийн халдвартай эсэхийг илрүүлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
Хадгалах температур: 20-30 ̊С
Дээж: 3 дусал /80-100µл/

ТЭМБҮҮГИЙН ТЕСТ
Тэмбүүгийн тест нь халдварыг цусанд илрүүлдэг нэг удаагийн түргэвчилсэн оношлуур юм.
Уг тестийг тэмбүүгийн халдвартай эсэхийг илрүүлэх, зорилгоор хэрэглэнэ.
Хадгалах температур: 20-30 ̊С
Дээж: 3 дусал /80-100µл/

 

ХАРИЛЦАХ УТАС: 7013-1248